Informace pro všechny žáky - šk. rok 2022/2023

Chlapci a děvčata, věřím, že se těšíte do školy na prezenční výuku , na kamarády a na svoje učitele.