Kontakty Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Barglová Iveta, Mgr.

Metodik prevence

Janalíková Gabriela, Mgr.

Speciální pedagog

Maňasová Michaela, Mgr.

Školní psycholog

Švecová Leona, Mgr.