Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Demlova je dobrovolným, neziskovým spolkem sdružujícím rodiče, zákonné zástupce žáků a další příznivce školy, zkrátka všechny ty, kdož se zajímají o vzdělávání a výchovu, práci a rozvoj základní školy.