Fond pomoci olomouckým dětem je zřízen v návaznosti na Koncepci rodinné politiky města Olomouce. Finanční podpora má formu účelově vázaného daru. Pomáhá nízkopříjmovým rodinám dětí, které jsou žáky základních škol.

 Odkaz na webové stránky Fondu pomoci olomouckým dětem:  Fond pomoci « Pro rodinu « Olomouc.eu