Školská rada schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

Členové školské rady

Za rodičovskou veřejnost: Mgr. Andrea Bartlová, Mgr. Hana Gajdůšková
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Lenka Reichová, Mgr. Lenka Slaměníková
Zástupci zřizovatele: Mgr. Radim Lindner, Mgr. Radim Schubert