Vaše dítě navštěvuje školní družinu na ZŠ a MŠ Olomouc, Demlova 18.
Věnujte prosím, pozornost následujícím informacím.

Provoz ŠD je 6:30 - 8:00, a pak 11:40 - 16:30.
V době od 13:30 do 15:00 probíhá ve ŠD hlavní činnost.
Pokud to bude možné, vyzvedněte si své dítě před nebo po této činnosti.

Upozorňujeme rodiče, že děti ze ŠD nebudou uvolňovány po telefonické domluvě! Pouze osobně u vchodu do školy nebo po písemném sdělení.

Stanovení úplaty za činnost ve Školní družině na šk.rok 2022/2023

Pro letošní rok stanovujeme úplatu za činnost ve školní družině na 400 Kč na celý školní rok. Vybíráme 200 Kč v každém pololetí. Úplata je stanovena podle vyhlášky č.74/2005, §11.

Pernicová Lenka, vedoucí vychovatelka
RNDr. Anna Dobrovolná, ředitelka školy