Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova  18,
   příspěvková organizace

  
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc


Areál školy
 

 

IZO:600 140 245 - IČO: 61989665
Telefon : 420 585 209 310
Fax : 420 585 209 329
e-mail : zsdemlova@volny.cz
Právní subjekt vznikl 1.1.2004
sloučením ZŠ Demlova 18,
ZŠ Petřkova 3 a MŠ Petřkova 5.
Zřizovatel školy Obec Olomouc
IČO: 00 299 308

Škola vchod
 

 

  Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu.


 
Prohlášení o přístupnosti webu                                                        (C) Tým ZŠ Olomouc, Demlova 18