Školní družiny jsou školská zařízení výchovy mimo vyučování pro zájmové vzdělávání, poskytující účastníkům naplnění volného času zájmovými činnostmi zaměřenými na zájmové oblasti navazující na školní výuku.

Školní družina by neměla být chápána jako pouhá sociální služba na hlídání dětí. Práce ve školní družině má svá specifika - dětem zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času.

Výchovně vzdělávací práce je realizována v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro školní družiny nazvaného: „Putování za poznáním“ Č.j. 1102 / 2016.

Během celého školního roku se snažíme mezi dětmi vytvářet přátelskou atmosféru se zajímavým programem, aby se jim u nás líbilo a rády školní družinu navštěvovaly. Organizujeme i soutěže mezi odděleními, kde si děti mohou změřit své dovednosti a znalosti s ostatními vrstevníky.