Název: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18
Zřizovatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
Adresa školy: Demlova 518/18, 77900 Olomouc
Telefon: +420 585 209 310
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.zsdemlova.cz

Identifikační údaje

IČO: 61989665
Datová schránka: tepmf2q
IZO: 102 308 900
REDIZO: 600 140 245

Vedení školy

Ředitel školy: Mgr. Stanislav Pospíšil
Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Petra Holcová
Zástupce ředitele pro 2. stupeň: Mgr. Ondřej Sedlák
Zástupce ředitele pro ŽS Petřkova 3: Mgr. Marek Pouč
Zástupkyně ředitele pro MŠ Petřkova 3 a MŠ Petřkova 5: Vendula Klosová

Školská rada

Za rodičovskou veřejnost: Bc. Monika Zelenková, Anna Spurná Svobodová, DiS
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Gabriela Stránská, Mgr.Soňa Malínková
Zástupci zřizovatele: Mgr. Radim Lindner, doc. RNDr. Václav Ranc, PhD.

Představení školy

Základní škola Demlova a Základní škola Petřkova mají společný vzdělávací program, který se jmenuje Naše škola. Jsme zaměřeni na výuku a výchovu všech  dětí, tedy nadaných, průměrných i dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. Anglický jazyk se žáci učí od 3. ročníku a druhý cizí jazyk od 7. ročníku. Na ZŠ  Petřkova je pět  tříd 1. stupně,  na ZŠ Demlova je 24 tříd, z toho 12 tříd na 1. stupni a 12 tříd na 2. stupni. Zaměřujeme  se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení  a na systém mezilidských vztahů. Klima je určeno především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými.

Všichni členové pedagogického sboru mezi sebou spolupracují, pravidelně se vzdělávají, komunikují s rodiči. Na škole pracuje celkem 16 asistentů pedagoga, kteří jsou určeni především pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáky vedeme také  ke vzájemné spolupráci, porozumění, toleranci a respektování nastavených pravidel. Na základních školách pracuje školní družina, jejíž vzdělávací program vychází ze stejných principů jako program základní školy, program se nazývá Putování za poznáním a mezi jeho cíle patří rozvíjení dalších kompetencí mimo vyučování, především klademe důraz na výtvarné činnosti, sportovní činnosti , rozvíjení logiky a také vzájemnou spolupráci mezi dětmi.

Základní škola Olomouc, Demlova 18  je typickou sídlištní školou a tvoří ji 7 navzájem  propojených pavilonů. Školu najdeme v okrajové části Olomouce na sídlišti Lazce. Kolem školy je rozsáhlý areál, ve kterém najdeme řadu okrasných keřů a stromů.  Komunikace kolem školy je poměrně klidná a bezpečná.

Škola má vybavené dvě počítačové učebny, ve kterých je k dispozici internet, počítačová síť a je zde řada výukových programů. Ve všech třídách  jsou interaktivní tabule. Učitelé k mají k dispozici vnitřní  internetovou síť. Máme vybavenou školní dílnu a školní kuchyňku. Žáci mají k dispozici moderní šatní skříňky. V 6. pavilonu je velká tělocvična s umělým povrchem. Tělocvičnu také v odpoledních a večerních hodinách pronajímáme. K tělocvičně patří velký sportovní areál s běžeckou dráhou, plážovým hřištěm a odpočinkovým koutem. Tento areál využíváme při hodinách tělesné výchovy a odpoledne patří školní družině.  V odpoledních hodinách, o víkendech a celé letní prázdniny tento areál využívá  široká veřejnost ke sportování a relaxaci. Vnitřního atria školy využíváme za pěkného počasí k relaxaci o velkých přestávkách. Na škole pracuje školní parlament, máme systém volnočasových aktivit, sponzorujeme v ZOO vlka arktického.

Ke škole patří velká školní jídelna, která má kapacitu 2500 strávníků. Kromě naší školy vaříme pro dvě další velké školy a pro cizí strávníky. Škola je nově zateplená, má nová okna a dveře, všechna sociální zařízení jsou nově vybudovaná, rekonstrukcí prošla také školní jídelna.

Ke škole patří školní družina, která má sedm oddělení. Školní družina a hlavní  přístupové cesty jsou vybaveny kamerovým bezpečnostním systémem. Velkých prostorných chodeb je využito pro účelnou a nápaditou výzdobu, která je doplněna bohatou fotodokumentací. Ve škole máme školní poradenské pracoviště, ve kterém pracuje školní psycholog, preventista a výchovný a kariérový poradce. Na škole pracuje SRPŠ a Školská rada, která má šest členů. Ve škole sídlí také  Klub seniorů Lazce, se kterým úzce spolupracujeme.