Sportovní

kroužek vedoucí den čas
Florbal 1. stupeň Mgr. Drápal pondělí a středa 13,30 - 15,00
Florbal 2. stupeň Mgr. Švehla úterý 14,00 - 15,30
Čtyřlístek Ing. Beranová
tel. 603888751
pondělí a středa 14,30 - 16,00
Moderní gymnastika dívky p. Wertheimerová
tel. 602713743
úterý
čtvrtek
16,00 - 18,30
16,30 - 19,00
Hodina pohybu navíc
- Projekt
Mgr. Rechtík
tel. 731317164
čtvrtek 13,30 - 14,15
14,15 - 15,00
Košíková kluci Mgr. Rechtík
tel. 731317164
středa 16,00 - 17,30
Judo p. Zach
tel. 724191620
pondělí a pátek 13,45 - 14,45

Hudební

kroužek vedoucí den čas
Výuka na kytaru a ukulele Mgr. Drápal dle domluvy

dle domluvy

Flétnový kroužek Mgr. Petra Zsigraiová pondělí 12.50-13.30

Jazykové

kroužek vedoucí den čas
Angličtina s rodilým mluvčím
English Education
www.englisheducation.cz pondělí
středa
12,30 - 13,15
13,05 - 13,50

Ostatní

kroužek vedoucí den čas
Klub dobré nálady 1.stupeň Mgr. Švecová čtvrtek 13,00 - 13,45
Mladý zdravotník Mgr. Stránská pondělí 13,15 - 14,00
Věda nás baví www.vedanasbavi.cz čtvrtek 14,00 - 15,00

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky v 9. ročníku - určení učitelé.