Sportovní

kroužek vedoucí den čas
Florbal 1. stupeň Mgr. Drápal pondělí a středa 13,30 - 15,00
Gymnastika hrou dívky Mgr. Jandová

pondělí a středa 14,00 - 15,30
Moderní gymnastika dívky p. Wertheimerová
tel. 602713743
úterý
čtvrtek
16,00 - 18,30
16,30 - 19,00
Košíková kluci Mgr. Rechtík
tel. 731317164

středa

pátek

16,00 - 17,30

13,30 - 15,00

Judo p. Zach
tel. 724191620

úterý

pátek

13,45 - 14,45

13,45 - 14,45

Beach volejbal chlapci + dívky 1.stupeň Mgr. Patsch středa 15,00 - 16,00

Hudební

kroužek vedoucí den čas
Výuka na kytaru a ukulele Mgr. Drápal dle domluvy

dle domluvy

Flétnový kroužek Mgr. Petra Zsigraiová pondělí 12.50-13.30

Jazykové

kroužek vedoucí den čas
Angličtina s rodilým mluvčím
English Education
www.englisheducation.cz pondělí
středa
12,30 - 13,15
13,05 - 13,50

Ostatní

kroužek vedoucí den čas
Keramika Mgr. Stránská pondělí 13,00 - 14,30
Mladý zdravotník Mgr. Stránská úterý 13,00 - 13,45
Věda nás baví www.vedanasbavi.cz čtvrtek 14,00 - 15,00

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky v 9. ročníku - určení učitelé.