Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Petřkova 3, Olomouc, je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy a přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.

Spolek zapsán do veřejného rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod identifikačním číslem 67339859 dne 20. 5. 2016 https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=812655&typ=UPLNY

Číslo transparentního účtu: 2001020619/2010

Sledování pohybů na účtu: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001020619