Historie vzdělávání v Černovíře se začala psát již dávno před výstavbou dnešní školy.

Současná školní budova byla dostavěna a slavnostně vysvěcena v roce 1874. Vyučování bylo zahájeno 1. listopadu téhož roku, kdy novou školu navštěvovalo 170 dětí.

Dodnes zde získaly základní vzdělání tisíce dětí z Černovíra, Lazců a Hradiska. Absolutním maximem bylo 471 dětí ve školním roce 1917 – 1918.

1. ledna 2001 získala škola právní subjektivitu a byla k ní připojena mateřská škola, která je součástí celého areálu.

1. ledna 2004 bylo zrušeno samostatné ředitelství a škola se stala odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ Olomouc, Demlova 18.

V listopadu 2015 bylo v přízemí budovy školy otevřeno další oddělení mateřské školy.