Vaše dítě navštěvuje školní družinu na ZŠ Petřkova 3, Olomouc - Černovír.
Věnujte prosím, pozornost následujícím informacím.

Provoz ŠD je 6.30 – 7.45 hod., a pak 11.40 – 16.15 hod.
V době od 13.30 do 14.30 hod. probíhá ve ŠD hlavní činnost.
Pokud to bude možné, vyzvedněte si své dítě před nebo po této činnosti.

Stanovení úplaty za činnost ve Školní družině na šk.rok 2023/2024

Pro letošní rok stanovujeme úplatu za činnost ve školní družině na 800 Kč na celý školní rok. Vybíráme 400 Kč v každém pololetí. Úplata je stanovena podle vyhlášky č.74/2005, §11.