Školská rada schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

Členové školské rady

Za rodičovskou veřejnost: Bc. Monika Zelenková, Anna Spurná Zelenková, DiS
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Gabriela Stránská, Mgr. Soňa Malínková
Zástupci zřizovatele: Mgr. Radim Lindner, doc. RNDr. Václav Ranc, PhD.