Kontakty na vyučující

Dohnalová Štěpánová Viola

asistentka pedagoga

Fojtíková Lucie, Mgr.

třídní učitelka V.D
Konzultační hodiny:
Úterý 13.00 - 13.45 V.D

Melichárková Lenka, Mgr.

třídní učitelka III.C
Konzultační hodiny:
Středa 13.00 - 13.45 III.C

Pfaffová Renáta, Mgr.

třídní učitelka I.D
Konzultační hodiny:
Středa 12.15 - 13.00 I.D

Pouč Marek, Mgr.

zástupce ředitelky pro ZŠ Petřkova
Konzultační hodiny:
Čtvrtek 7.00 - 7.45 PC učebna

Prágerová Barbora, Mgr.

třídní učitelka IV.C
Konzultační hodiny:
Středa 7.00 - 7.45 IV.C

Richterová Tereza

asistentka pedagoga

Slaměníková Lenka, Mgr.

třídní učitelka II.C
Konzultační hodiny:
Čtvrtek 12.00 - 12.45 II.C

Smahelová Iva

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga