Kontakty na vyučující

Dohnalová Štěpánová Viola

asistentka pedagoga

Fojtíková Lucie, Mgr.

třídní učitelka III.C
Konzultační hodiny:
úterý 13.00 - 13.45 III.C

Marešová Tereza, Mgr. et Bc.

Melichárková Lenka, Mgr.

třídní učitelka IV.C
Konzultační hodiny:
úterý 13.00 - 13.45 IV.C

Pfaffová Renáta, Mgr.

třídní učitelka II.D
Konzultační hodiny:
čtvrtek 12.15 - 13.00 II.D

Pouč Marek, Mgr.

zástupce ředitele pro ZŠ Petřkova
Konzultační hodiny:
úterý 7.00 - 7.45 PC učebna

Prágerová Barbora, Mgr.

třídní učitelka V.C
Konzultační hodiny:
středa 7.00 - 7.45 V.C

Richterová Tereza

asistentka pedagoga

Slaměníková Lenka, Mgr.

třídní učitelka I.D
Konzultační hodiny:
úterý 12.15 - 13.00 I.D

Smahelová Iva

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga