Zápis do 1. první třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
na šk. rok 2024/2025 se uskuteční v budově
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PETŘKOVA 3, ČERNOVÍR
ve středu 3. 4. 2024 od 14.00 do 18.00 h

nepojmenovaný 1

Zápisu se zúčastní všechny děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky do 31. 8. 2024.
K zápisu je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Další informace zde