Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ Petřkova na rok 2023/2024 se koná ve středu 12 .4. 2023 od 14.00 do 18.00 v budově školy.
Účastní se děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky do 31. 8. 2023.
K zápisu je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Další informace a dokumenty zde

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list k žádosti si mohou rodiče stáhnout předem a přinést k zápisu již vypsaný nebo vyplníme společně na místě.