První půlrok za námi

31. 1. 2023 Ukončení prvního pololetí školního roku 2022/23

V úterý čtvrtou vyučovací hodinu bude žákům vydán výpis z vysvědčení. Všichni si přinesou složku, desky nebo fólii. Konec vyučování i ŠD podle rozvrhu.

3. 2. 2023 Jednodenní pololetní prázdniny

Po vynaloženém úsilí, snaze a píli si všichni užijte prodloužený víkend. Rodiče, nezapomeňte své děti náležitě pochválit a možná i trochu odměnit.