Provoz MŠ

Provoz MŠ Petřkova 5 je od 6.30 do 16.15 hodin.
Provoz MŠ Petřkova 3 je od 6.30 do 16.15 hodin.

Od 6:30h. se všechny děti scházejí v jedné třídě. V zájmu klidného provozu MŠ je vhodné děti přivést do 8.00h. Zpravidla v 7:15h. se děti rozdělují do svých tříd, kde probíhá další výchovně-vzdělávací činnost. Po obědě je možno dítě vyzvednout v době od 12.15 do 12:30h. nebo po odpoledním odpočinku od 14:30h. Provoz MŠ je ukončen v 16: 15h., kdy se budova MŠ uzamyká. V zájmu bezpečnosti dítěte jsou zákonní zástupci povinni předat dítě osobně učitelce do třídy, nenechávají je samotné v prostorách MŠ.
Starší sourozenec nebo cizí osoba mohou dítě vyzvednout na základě písemného zmocnění, které je k dispozici zde nebo v kanceláři MŠ.

Uzavření MŠ v době školních prázdnin
Po dobu hlavních prázdnin je MŠ uzavřena nejméně jeden měsíc, po vzájemné dohodě se zákonnými zástupci.

Režim dne v MŠ

06:30 – 08:30
• otevření MŠ, scházení dětí
• spontánní a pohybové aktivity dětí dle jejich výběru, vzdělávání dětí v různých
• výchovně-vzdělávacích oblastech, pohybová chvilka

08:45 – 09:00
• dopolední svačina (samoobslužná)

09:00 – 09:45
• společné přivítání dne „v ranním komunikačním kruhu“, výchovně-vzdělávací
• činnosti nabízené učitelkou, společné či skupinové zhodnocení činností

09:45 – 11:45
• příprava na pobyt venku, pobyt venku (v letních měsících dříve – od 9:15 h.)
• pokud není vhodné počasí – pohybové aktivity ve škole)

11:45 – 12:30
• společný oběd, hygiena

12.30 – 14:00
• ukládání dětí, poslech pohádky, odpočinek dětí, relaxace

14:00 – 14:30
• společná odpolední svačina

14:30 – 16:15
• vzdělávání v různých výchovně-vzdělávacích oblastech, spontánní a
• pohybové aktivity dětí

16:15
• uzavření MŠ

Režim dne je volný, flexibilní, přizpůsobuje potřebám probíhajících aktivit a individuálním potřebám děti. Pevně je stanoven pouze čas jídla a doba pobytu venku.

mrkvicka 300x64

olomouc pro rodinu logo

cele cesko cte detem

map logo