Název: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18
Zřizovatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
Adresa školy: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouce
Telefon: +420 585 228 789
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.zsdemlova.cz

Identifikační údaje

IČO: 61989665
Datová schránka: tepmf2q
IZO: 102 308 900
REDIZO: 600 140 245

Představení školy

Mateřská škola se nachází v okrajové části Olomouce, čtvrti Černovír. Mateřská škola sousedí se ZŠ. V současné době jsou budovy školy majetkem města Olomouce, které je také jejím zřizovatelem. V okolí je rozmanitá příroda - les, rybník, řeka Morava, v blízkosti které se rozkládá Chráněná oblast Litovelské Pomoraví.
Ze všech stran obklopuje školu zahrada o rozloze 1780 m2.

MŠ Petřkova 5

MŠ Petřkova 5 Je jednopatrová budova, tvoří ji dvě oddělení. Dne 1.1.2004 se stala mateřská škola součástí Základní školy, Demlova 18. Maximální počet dětí ve třídě je 24 dětí, celkem tedy 48 dětí. Děti jsou rozděleny v odděleních s přihlédnutím k věku.
O děti pečují 4 pedagogické pracovnice, 2 provozní pracovnice. Mateřská školy má samostatnou zahradu s herními prvky, posezením. K nejrůznějším akcím využívá i rozlehlý areál základní školy. Vybavení školy bylo v posledních letech obnoveno (nový nábytek ve třídách, lehátka a lůžkoviny, proběhla rekonstrukce umýváren a kuchyní), hračky a pomůcky jsou obměňovány v přímé vazbě na přidělený provozní rozpočet.

mspetrkova505
mspetrkova501
mspetrkova502
mspetrkova503
mspetrkova504

MŠ Petřkova 3

MŠ Petřkova 3 Je jednotřídní. Dne 1.11.2015 se stala mateřská škola součástí Základní školy, Demlova 18. Maximální, povolený počet dětí ve třídě je 15 dětí.
O děti pečují dvě pedagogické pracovnice, provozní pracovnice, asistent pedagoga.
Veškeré vybavení MŠ je uspokojivé, většina vybavení je nově pořízena, hračky a pomůcky pro vzdělávání dětí jsou postupně dokupovány v přímé vazbě na přidělený provozní rozpočet. Na školní zahradě děti využívají jak herní prvky, tak také rozlehlý areál celé školy.

mspetrkova301
mspetrkova302

Zaměření mateřské školy

  • Cílem výchovy a vzdělávání je všestranný rozvoj osobnosti dítěte a všech jeho osobnostních složek, rozvoj myšlení, podpora aktivity dětí při získávání nových poznatků, rozvoj zdravého sebevědomí, postupné osvojování správných a kladných postojů a společenských hodnot potřebných pro budoucí život ve společnosti
  • Usilovat o prožitkové učení, dát dětem prostor k samostatné tvořivosti, děti musí mít rovněž možnost vlastní individuální volby činností, aktivit a her, nabízet dětem podnětné prostředí pro jejich hry, snažit se tak rozvíjet jejich kreativitu a myšlení. Poskytování dostatku prostoru a podmínek k rozvoji tvořivosti, samostatnosti, k seberealizaci a uplatnění.
  • Respektovat přirozené potřeby dětí, vycházet z jejich individuálních potřeb, vhodně volit aktivity, plánovat, podporovat rozvoj kladných stránek osobnosti, respektovat osobnost dítěte, posilovat u dětí sebevědomí, vůli, emoce i city a ke každému dítěti přistupovat rovně a bez předsudků, zajistit každému jedinci nejlepší potřebnou péči.
  • Nabízet takové aktivity, aby přinesly dětem spoustu nových poznatků o společnosti i o okolním světě, prostřednictvím vlastního vzoru pomáhat dětem utvářet hodnotový žebříček a získávat poznatky o zdravém životním stylu – obecná prevence a ochrana zdraví, vést děti k poznání, že nejcennější je lidský život a zdraví.
  • Při výchovně vzdělávacím procesu využívat vhodných metod a forem práce, důkladně promýšlet organizaci všech aktivit a tak zajistit jejich efektivitu, správně a vhodně děti na práci motivovat.

mrkvicka 300x64

olomouc pro rodinu logo

cele cesko cte detem

map logo