Platba školného

Ředitelka MŠ stanovila úplatu za předškolní vzdělávání od 1.9.2023 ve výši 550,- Kč měsíčně/dítě.

Úplatu (školné) jsou povinni zákonní zástupci uhradit k 15. dni každého měsíce

na účet 19-1805640309/0800.

Pro každé z dětí je určen variabilní symbol (VS), který vám přidělí zástupce ředitele pro MŠ. Do kolonky zpráva prosím napište jméno a příjmení dítěte.
Dle § 123 odst. 2 se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Platba stravného

Prosíme všechny rodiče, aby se seznámili s vnitřním řádem školní jídelny na odkaze níže a tento řád dodržovali. Vnitřní řád ŠJ k dispozici zde.

Stravné pro předškolní děti je stanoveno vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005.Sazby stravného za jedno odebrané jídlo jsou stanoveny takto:

  • děti 3-6 let polodenní: 41,- Kč
  • děti 3-6 let celodenní: 52,- Kč
  • děti 7 let polodenní: 46,- Kč
  • děti 7 let celodenní: 57,- Kč

Přihlašovací údaje do www.strava.cz obdržíte emailem od vedoucí školní jídelny po registraci vaší přihlášky ke stravování. Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta a v případě nejasností okamžitě kontaktovat účetní ŠJ.

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb.

mrkvicka 300x64

olomouc pro rodinu logo

cele cesko cte detem

map logo