VÝCHOVNÝ KONCERT

V úterý 14.5. v 8:45

se děti zúčastní v ZUŠ Žerotín

VÝCHOVNÉHO KONCERTU

Prosíme, přiveďte děti v 7:30h