JAK KARLÍK ZACHRÁNIL BABIČKU

Ve čtvrtek 5.10. 2023 v 8:30hodin se děti můžou těšit na divadlo

„JAK KARLÍK ZACHRÁNIL BABIČKU“

Vstupné bude hrazeno z třídního fondu