Školní jídelna je zapojena do dvou projektů.

Projekt Ovoce do škol

Ovoce do škol v souladu s Nařízením vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu.

Projekt Škola plná zdraví

Škola plná zdravíje unikátní projekt, jehož cílem je zvyšování obliby zeleniny u dětí, prostřednictvím začlenění vyššího podílu zeleniny do školního stravování a zatraktivnění podávaných jídel.

V projektu Škola plná zdraví se naše školní jídelna umístila na prvních místech. Ve školním roce 2014/2015 jsme se umístili v celostátní soutěži na 3. místě a za šk. rok 2015/2016 jsme si polepšili na 2. místo a ve školním roce 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020 se můžeme pochlubit nejcennějším diplomem za krásné 1. místo.

I ve školním roce 2020/2021 jsme získali už po páté skvělé 1. místo v unikátním projektu Škola plná zdraví.

Soutěže se zúčastňuje přes 1 906 školních jídelen. Diplomu si velice vážíme, protože je dokladem, že jsme děti naučily zeleninu jíst a to ve velkém množství. Není pro nás lepšího poděkování, než úsměvy dětí v naší školní jídelně.

Diplomy
diplom-20202021
diplom-20192020
diplom-20182019
diplom-20172018
diplom-20162017
diplom-20152016
diplom-20142015