Žáci školy a studenti středních školy

Podle vyhlášky č. 272/2021 Sb. jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na celou dobu školního roku (šk. rok začíná 1. 9. 2023 a končí 31. 8. 2024).

Cena oběda od 1. 9. 2022:
 1. skupina 7 - 10 let: cena oběda 31,- Kč
 2. skupina 11 - 14 let: cena oběda 36,- Kč
 3. skupina 15 a více let: cena oběda 42,- Kč

V případě onemocnění žáka je možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci, na další dny je nutné dítě ze stravování odhlásit (viz Školský zákon 561/2004 Sb, §119).

Cizí strávníci

důchodci, zaměstnanci různých firem atd: cena oběda 92,- Kč (včetně DPH).