O princezně ROZMAŘILCE

Ve středu 15.3. v 10:30h se děti můžou těšit na loutkové divadlo 

„O PRINCEZNĚ ROZMAŘILCE", vstupné bude hrazeno z tř. fondu